เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

^