เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมบัติ ขุนพินิจ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ธิจู

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวปาณิสรา ขุนพินิจ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^