เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอิ่นแก้ว

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนฤมล เตมะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)

 • thumbnail

  นางไพวรรณ อินทวงค์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ ใจกัน

  ผดด.

 • thumbnail

  นางจินตนา ตาคำ

  ผดด.

^