เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

สมาชิกสภา อบต.

 • thumbnail

  นายสำราญ พูลจันทร์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นายเรวัตร เทศกาล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นายอุเทน แก้วจม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางอัมพร วงค์อ้าย

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ วันหลอ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสุพรรณ์ จันทร์สุกปุก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายชาลี สุริยะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา อู่เงิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^