เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  »» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594621905.pdf
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 »» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594622046.pdf
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3 »»
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594622577.pdf
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594622661.pdf

 

^