เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563

แผนอัตรากำลัง 
►แผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563  >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529301808.pdf
►แผนอัตรากำลังปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566  >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619496653.pdf

^