เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี
► แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529303424.pdf แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561​  >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529303514.pdf
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1545623934.pdf
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1579675504.pdf
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1579675552.pdf
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619766082.pdf
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650963653.pdf
^