เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัมนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ (2561-2563) >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561703557.pdf
แผนพัมนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ (2564-2566) >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619498003.pdf

^