เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เดือน กรกฎาคม >>>สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน มกราคม 2563 เปิดที่นี้ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877790.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877814.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน มีนาคม 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877840.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน เมษายน 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877868.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน พฤษภาคม 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877887.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน มิถุนายน 2563 เปิดที่นี้ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620201459.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน กรกฎาคม 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620201740.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน สิงหาคม 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620201782.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน กันยายน 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202033.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน ตุลาคม 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202066.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน พฤศจิกายน 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202094.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน ธันวาคม 2563 เปิดที่นี้ >>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202136.pdf

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี 2564
เดือน มกราคม >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202761.pdf
เดือน กุมภาพันธ์ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202782.pdf
เดือน มีนาคม >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202804.pdf
เดือน เมษายน >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620202825.pdf
เดือน พฤษภาคม >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208047.pdf
เดือน มิถุนายน >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208083.pdf
เดือน กรกฎาคม >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208115.pdf
เดือน สิงหาคม >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208139.pdf
เดือน กันยายน >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208348.pdf
เดือน ตุลาคม >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208245.pdf
เดือน พฤศจิกายน >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208189.pdf
เดือน ธันวาคม >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651208269.pdf

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี 2565
เดือน มกราคม >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651209907.pdf
เดือน กุมภาพันธ์ >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651210081.pdf
เดือน มีนาคม >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651210112.pdf
^